‏יום רביעי ‏14 ‏נובמבר ‏2018

גליון מס' 1308 • א כסלו תשע"ט • 9.11.18